Home
Historie
Biljarthistorie
Feitjes
Onderling
Uitslagen onderlinge
Links
Teams
Team 1
Team 2
Team 3
Het bestuur
Strategie
Strategie

HGL

De biljartvereniging in Kaatsheuvel

11.        De geremde trek-door of kopstoot is meestal een betere keus.

12.        Laat bij ruim spel het middenvlak bij gebrek aan beter toch minstens een aangespeelde bal achter nabij de band / hoek.

2.         Als het voor de rest gelijk ligt, is de rappel in de breedte beter dan die in de lengte.

3.         Niet proberen de beide objectballen op te drijven.

5.         Houd de ballen op de "Korte tafel".

6.         Een stootoplossing, die de stootbal niet dichtbij tenminste een van de objectballen achterlaat is geen goede oplossing.

7.         Kies bij het spel nabij de band, de stoot die de stootbal aan de buitenkant houdt.

1.         Speel de ballen niet weg ( geen grote stoot ) tot je wel moet.

4.         Vermijd het wegstoten van bal 3.

8.         Houd de ballen voor je uit !

9.         Vermijd dat de stootband vast aan de band komt.

10.        Wees bij de kleine doorstootjes en andere kleine stootjes, bedacht op "achter elkaar liggen".

1.         Als je met een nieuwe partner speelt, verklaar dan altijd, dat je sedert zes jaar geen keu in de hand hebt gehad.


2.         Ga altijd achter Uw partner staan, als hij aan stoot is, kijkt hem gedurende de hele serie goed op zijn vingers, maar verzoek                         nadrukkelijk hiervan zelf verschoond te blijven, als hij ‘t zelfde doet.


3.         Steek altijd de beide stukjes krijt in Uw zak.


4.         Gelukt U een bal, zo was het berekening, bij de tegenpartij is het natuurlijk altijd toeval.

 

5.         Staat de partij 88-22 in Uw nadeel, stel dan voor het spel als onbeslist af te breken en opnieuw te beginnen.


6.         Kijk na elke stoot om en speel niet door, voordat men U geprezen heeft.


7.         Tel zachtjes, maar indien mogelijk dubbel en schrijf eerst op als Uw partner stoot.


8.         Wacht na de stoot af, of de bal soms iemand op de voeten valt, indien zulks het geval is , dan was het een kunststoot.


9.         Speel zo, dat je bij een voorgift nog eventjes kunt winnen. Bij de revanche hoeft je dan niet meer voor te geven en wint dan zeker.


10.        Hebt je verloren, verklaar dan, dat de tegenpartij akelig veel geluk gehad heeft. Hebt je gewonnen, schrijf het dan aan Uw fijn doordacht spel toe.

Zo kan het natuurlijk ook !!!!!!!!!!!

Het Groene Laken