Home
Historie
Biljarthistorie
Feitjes
Onderling
Uitslagen onderlinge
Links
Teams
Team 1
Team 2
Team 3
Het bestuur
Strategie
Strategie

HGL

De biljartvereniging in Kaatsheuvel

Wat we als arbiter dus NIET moeten doen:

 • Als er sprake is van “zuinig caramboleren” en de arbiter gaat aan de verkeerde kant van het biljart staan dan waar de carambole tot stand komt.
  Dus wél: Stel je zelf goed op. Ook de speler zelf kan hieraan meewerken door
  de arbiter de gelegenheid te geven om eventueel om te lopen.
 • Als arbiter jezelf opstellen tussen het biljart en de niet aan de beurt zijnde (op de stoel zittende) speler of het publiek.
  Dus wél: Stel jezelf goed op (of het moet niet anders kunnen). Bedenk hoe het is als je zelf op de stoel zit en niets kan waarnemen van wat er op het biljart gebeurt.
 • Bij twijfel, wachten met annonceren van een carambole in de hoop dat uit de reactie van de speler (doorgaan of gaat zitten) duidelijk wordt of de carambole goed of fout was.
  Dus wél: Stel je
 • zelf goed op. Ga altijd “in de snijlijn” staan
  en wacht niet met annonceren.
 • Bij twijfel over een entré of dedans of een bij vastliggende bal, wachten of uitgebreid gaan kijken terwijl duidelijk is dat toch uit het vak of van de andere bal wordt gespeeld.
  Dus wél: Annonceer direct en dus “in het nadeel speler” of zeg
  nog niets over het al of niet vast. Indien de speler toch voor een andere oplossing dreigt te kiezen kan alsnog met een handgebaar duidelijk worden gemaakt dat eerst nog een beoordeling plaats zal vinden. Onnodig lang kijken verstoort de concentratie en ritme van het spel.
 • Het niet communiceren met de schrijver/bordenist op het moment van het doorgeven van het aantal gemaakte caramboles.
  Dus wél: Kijk dan de schrijver/bordenist aan, dan weet je gelijk of hij of zij nog wakker is. Ook een schrijver/bordenist hoort bij de partij. Begin daarom ook altijd met een duidelijk hoorbaar: “Noteren, …” Dit is het signaal aan de speler dat zijn beurt is afgelopen en een signaal aan de schrijver/bordenist om attent te zijn.
 • Als je denkt dat een speler van plan is de keu omhoog te zetten voor een massé of piqué, direct al de lamp pakken om opzij te houden.
  Dus wél: Afwachten of de speler er (netjes) om vraagt.
  Hoe behulpzaam dit ook over komt, de speler moet, (ook in zijn eigen belang)
  het initiatief nemen. Want als een arbiter staat te zwaaien met een lamp,
  en de speler beslist anders, dan brengt dat de concentratie in gevaar.
 • Om de concentratie niet te verstoren, heel zacht de telling en de annonces doen.
  Dus wél: Hoorbaar en verstaanbaar annonceren.
  Hoe goed ook bedoeld, maar de aan de beurt zijnde speler wil duidelijk horen hoeveel en wat er is en óók de zittende speler (en eventueel publiek) wil op de hoogte zijn.
 • Als speler één de partij heeft beëindigd door het maken van zijn laatste carambole, annonceren: “halve partij voor …”
  Dus wél: Annonceer: “Partij voor ….. en de gelijkmakende beurt voor ….”
  (de speler is niet pas halverwege de partij)
 • Als je mobiele telefoon gaat, deze opnemen en een gesprek gaan voeren.
  Dus wél: Zorg er voor dat je mobiele telefoon uitgeschakeld is of op trilstand staat. Wellicht ook bij de spelers dit aspect doornemen. Niets is zo irritant als een arbiter tijdens de partij hierdoor “niet meer bij de les” is.

Iedere biljarter heeft er mee te maken; de arbiter. Of dat nu een prima opgeleide districts-, regio- of nationaal arbiter betreft ofwel het nieuwste lid van je recreanten biljartclub, die van toeten noch blazen weet; bij iedere (officiële) wedstrijd zal iemand de arbitrale leiding (moeten) hebben.

Het Groene Laken