Home
Historie
Biljarthistorie
Feitjes
Onderling
Uitslagen onderlinge
Links
Teams
Team 1
Team 2
Team 3
Het bestuur
Strategie
Strategie

HGL

De biljartvereniging in Kaatsheuvel

Strategie ( de verdediging )

Goed verdedigen is moeilijk. Meestal zie je, op het niveau waarover we hier spreken, spelers verdedigen op een eenzijdige wijze. Zij spelen eenvoudig alles naar rood en klaar is Kees.
De tegenstander zal meestal weinig punten maken.
Maar zoals ik in het vorige hoofdstuk al aangaf is verdedigen meer dan naar rood spelen.
De formule is: trachten punten te maken rekening houdend met enz?..
Hier zit dus de fout. De tegenstander slecht laten spelen en zelf geen punten maken lijdt altijd tot verlies. De kracht van goed verdedigen zit hem in het variƫren van aanval en verdediging.
Aanvallen als de kans er is en direct verdedigen als het moet.
Bovenstaande speelwijze vereist een grote discipline en zelfvertrouwen
Men moet veel trainen om zelf te geloven dat het door jou gehanteerde systeem succesvol is.
Verder moet je ook inzien dat een aanvallende bal psychologisch hetzelfde is dan een verdedigende bal. Beide hebben een duidelijk einddoel hoewel tegengesteld.
Als iemand goed kan aanvallen kan hij meestal ook goed verdedigen.
Het komt vaak voor dat je de opponent kent. Je weet hoe sterk hij is en wat zijn sterke en zwakke punten zijn. Deze "voorkennis" moet je benutten.
Naar mate je minder kans denkt te hebben moet je iets offensiever ingesteld zijn en omgekeerd.
Meestal wordt dit onterecht juist omgekeerd gedaan. Verliezen met 2 of 20 punten maakt weinig verschil. Het doel moet altijd zijn om de wedstrijd te winnen.
In de competitie krijg je een tegenstander meestal 2 maal. Zorg dat je aantekeningen maakt van de eerste wedstrijd welke je zeer van dienst kunnen zijn in de 2de.
Tenslotte nogmaals de ethiek van het verdedigen. Defensief spelen is niet onsportief. Sterker nog, als je niet verdedigd is dat onverstandig soms zelfs dom te noemen.
Een tegenstander, die het vak verstaat, zal begrip hebben voor verdedigend spel, sterker nog.
Hij zal het appreciƫren dat iemand in staat is een wedstrijd op deze wijze naar zijn hand te zetten.
Hij zou wensen dat hij dat had gedaan. Op bovenstaande wijze een wedstrijd spelen en vooral dit de gehele wedstrijd volhouden vergt grote concentratie en dus conditie.
Zorg dat je uitgerust aan de wedstrijd kunt beginnen en als de kans er is, probeer dan om voor de wedstrijd even te spelen en te trainen op veel voorkomende figuren welke niet essentieel een hoge moeilijkheidsgraad hebben.
Verder is het verstandig om een wat ik noem "3 minuten programma" te maken.
Speel tijdens het inspelen altijd de zelfde ballen teneinde vergelijkingsmateriaal te hebben.

Het Groene Laken