Home
Historie
Biljarthistorie
Feitjes
Onderling
Uitslagen onderlinge
Links
Teams
Team 1
Team 2
Team 3
Het bestuur
Strategie
Strategie

HGL

De biljartvereniging in Kaatsheuvel

Wat is aanvallen

Aanvallen is voortdurend trachten het punt te maken zonder rekening met een misser.
Typerend voor aanvallen is dat het tempo van de speelbal. Die moet zodanig zijn dat je dicht bij bal 3 blijft liggen (positiespel). Je hebt dan voor het volgende punt een makkelijker vertrekpunt.
Voor 3-banden spelers geldt dat men zoveel mogelijk speelt van wat we noemen de kleinste bal. Indien b.v. er een bal aan de band ligt is het vaak makkelijker om hiervan te spelen dan deze bal als bal 3 te gebruiken omdat de trefkans dan klein is. Voorts probeer je dan om zoveel mogelijk hoeken op tafel te leggen een geen rechte lijnen van de 3 ballen o.a. voor het tegengaan van de klos. Verder probeer je bal 3 in een hoek te plaatsen.

Wat is verdedigen:

Verdedigen is voortdurend trachten het punt te maken waarbij steeds rekening wordt gehouden met de kansberekening.
Indien u 5% kans denkt te hebben het punt te maken heeft het weinig zin dit te proberen in de wetenschap dat u in 95% van de pogingen wellicht 1 of meerdere punten weggeeft.
U kunt er dan beter voor kiezen om niet te willen scoren met een grotere zekerheid om niet verder op achterstand te raken.
Ik waarschuw u echter voor deze keuze omdat er zelfs voor gevorderde spelers een addertje onder het gras zit. Sport is emotie.
Deze emotie dwingt u vaak om dingen te doen die u eigenlijk niet wilt. Verder speelt de ethiek ook nog een rol.
Veel spelers vinden het onsportief indien er verdedigend wordt gespeeld. Ik vind dit onjuist. Integendeel; goed verdedigen is minstens zo moeilijk dan goed aanvallen en dus ook te waarderen als iemand dit goed kan , zeker met 3-banden.

We beginnen dus verdedigend. De tegenstander wellicht ook.
Dit wil zeggen dat er zich aanvankelijk een saaie wedstrijd ontwikkelt. Zorg dat je bij blijft.
Laat geen grote achterstand ontstaan om te voorkomen dat je later in de wedstrijd rigoureus moet aanvallen.
Je doet dit natuurlijk door te verdedigen en steeds een paar punten proberen te pakken en dan de deur dicht.

Je moet wel erg sterk in je schoenen staan om dit de gehele wedstrijd vol te kunnen houden.
Meestal zie je dat iemand vroeg of laat het risico neemt om aan te vallen en zijn verdediging te verwaarlozen.
Dit is uw kans.
Pak alle makkelijke punten en op de moeilijke ballen verdedigen.
Makkelijke punten maken vereist veel training.
Moeilijke punten maken is niet erg belangrijk als je toch verdedigd.
Je moet proberen een kleine kloof te slaan tussen u en de tegenstander. Uw tegenstander, die toch al van plan was om aan te vallen staat voor de keuze.
Hij moet weer gaan verdedigen of nog meer aanvallend spelen.
Naar mate de wedstrijd vordert moet hij wel voor het laatste kiezen immers: hij wil winnen.
U heeft de wedstrijd voor 75% in de zak. U kunt rustig de makkelijke punten pakken en de deur dicht doen als u dat goed dunkt.
Natuurlijk kennen we de verhalen van spelers die in enkele beurten een verloren wedstrijd naar hun hand hebben gezet. Maar geloof mij, het zijn de uitzonderingen van slechts enkele procenten.

De wedstrijden zonder fantastisch verhaal zijn verlopen als bovenstaand.

Waak ervoor dat je niet ongewild de aanvaller wordt. Je mag alleen maar aanvallen als je op een grote achterstand of een grote voorsprong staat!!

Nog een paar "one-liners".
Je kunt met goed nadenken net zoveel winnen dan met goed biljarten.
Een goede biljarter heeft gevoel voor soberheid.
De waardering voor een speler is meestal niet af te lezen uit de uitslag.

Het Groene Laken