Home
Historie
Biljarthistorie
Feitjes
Onderling
Uitslagen onderlinge
Links
De verdediging
Team 1
Team 2
Team 3
Het bestuur
Strategie

HGL

De biljartvereniging in Kaatsheuvel

Jan Lensvelt

Voorzitter

Ad van Sas

Secretaris en wedstrijdleider

Harrie van Iersel

Penningmeester

Samen met de teamleiders

Het bestuur

Ad van Sas    HGL-1                                       Harrie van Iersel   HGL-2                                       Jan Kivits      HGL-3

Vrouwen en biljarten

Iedereen kent de invloed van vrouwen op de geschiedenis. Ook in de geschiedenis van het biljarten hebben ze een belangrijke rol gespeeld. Sommigen beweren zelfs dat het biljarten oorspronkelijk hoofdzakelijk door vrouwen beoefend werd, terwijl de mannen op jacht of ten strijde trokken.

Sinds de 15e eeuw beoefenden de vrouwen het grond-biljartspel. In 1426 vermeldt “Le journal de Paris” een zekere mooie en verleidelijke Margot die alle mannen tijdens het biljarten overtrof.

Mary Stuart, echtgenote van Frans II, was ook een fervente biljartster. Ze speelde zelfs tijdens haar verblijf in de gevangenis, en na haar terechtstelling in 1587 werd ze opgebaard op haar biljarttafel.

Ook Marie-Antoinette speelde dagelijks biljart. Er wordt zelfs verteld dat ze een keu uit één stuk bezat, die vervaardigd was uit een olifanttand, en volledig met goud belegd.

Van de grote Russische tsarina Catherina II wordt beweerd dat haar standvastigheid aan het biljart groter was dan in de liefde. Misschien was het biljartspel een trouwere geliefde.

In de negentiende eeuw was biljarten ook een geliefde sport aan de hoven van de koningen van Frankrijk en Engeland. Koningin Victoria en vooral keizerin Marie-Louise en madame de Staël waren briljante biljarters.

Biljart is echter een mannensport geworden sinds het hoofdzakelijk beoefend wordt in cafés. Hierin komt blijkbaar verandering, want we zien steeds vaker vrouwelijk talent, zelfs tussen de jeugdspelers.

Het Groene Laken